Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Τα είδη των φίλων που όλοι έχουμε...Όλοι μας έχουμε τουλάχιστον ένα φίλο που ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες...