Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Όταν ο έρωτας είναι κυριολεκτικά τυφλός! Δείτε φωτός!


Πόσες φορές στο δρόμο λέμε: ''Πώς κυκλοφορεί αυτή με Αυτόν????'
' Και αν δεν το έχετε ήδη πει, θα το πείτε βλέποντας τις παρακάτω 
φωτογραφίες!